O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat se bavi podrškom projektima obnove i upravljanja rizikom od poplava u okrugu Mačva.

Sadržaj projekta

Svrha uloge inženjera je da nadgleda izvođača radova „Hitni radovi na rekonstrukciji sistema za zaštitu od poplava - Mačva“, koji su definisani granicama projekta.

Usluga će uključivati nadgledanje radova na gradilištima kako bi se osiguralo da projekat ispunjava zahteve Naručitelja u skladu sa navedenim kriterijumima projektovanja i da se radovi izvode u skladu sa Tehničkim specifikacijama. Inženjer će raditi u skladu sa radnim programom koji mora biti utvrđen od strane Izvođača i koji mora biti odobren od strane Supervizora.

Faze projekta 

Usluge koje Nadzor pruža se mogu podeliti u četiri glavne faze:

 • Početna faza,

 • Faza realizacije projekta,

• Aktivnosti tokom garantnog perioda i

• Aktivnosti nakon garantnog perioda.

Sektor
  • Zaštita životne sredine
  • Civilna zaštita
EuropeAid referenca
137975/DH/SER/RS
Komponente
  • Nadzor nad izvršavanjem radova sa svim relevantnim pravima i odgovornostima,
  • Tehnička pomoć Delegaciji EU i Javnom vodnom preduzeću Srbija vode o tehničkom nadzoru i obezbeđivanju kvaliteta u vezi sa ugovorom za izvođenje radova,
  • Izdavanje potvrde o primopredaji i potvrde o završenim građevinskim radovima i praćenje izvedenih radova tokom garantnog roka.
Grad / Region
Šabac/Mačva
EU donacija
336.200 €
Vreme implementacije
Jul 2018. - Februar 2021.
Korisnik
Javno vodoprivredno preduzeće “Srbijavode”, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Srbija)
Implementiran od strane
Energoprojekt Hidroinženjering a.d. u konzorcijumu sa: Fichtner GmbH & Co.KG (DE)